Volop inspiratie tijdens succesvolle eerste Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Op 20-09-19 j.l. heeft Houben duurzame renovatie met nog 6 milieubewuste bedrijven i.s.m. Maastricht Bereikbaar een convenant-Logistiek getekend waarin we ons committeren om de komende jaren nóg minder kilometers te rijden, danwel schoner te rijden. Dat er nog veel bedrijven mogen volgen. Sámen maken we het verschil!

Lees het hele artikel op Maastricht Bereikbaar hier.