De samenwerking in het dagelijks onderhoud en mutatie onderhoud optimaliseren bij Woonpunt. Daar tekenen voor. Samen met Aannemersbedrijf de Groen B.V., Coen Hagedoorn Bouwgroep, GrausBouw BV, en Exaedes Bouwrealisten gaan we aan de slag om dat goed te organiseren.
Samen komen we tot een plan van aanpak om op basis daarvan per januari 2023 een langdurige samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.