Leren van je samenwerkingspartners

Een woning komt leeg. Natuurlijk wil Woonpunt die dan zo snel mogelijk weer verhuren. Maar vaak moet de woning wel nog wat worden opgeknapt. Hoe plan je dat onderhoud zodanig dat de nieuwe huurder toch snel de woning in kan? Woonpunt timmert flink aan de weg om dit onderhoud sneller en beter te organiseren. Daarvoor praten we met bewoners, maar ook met onze samenwerkingspartners. Logisch, want zij zijn als het ware een verlengstuk van Woonpunt. Eén van die partners is Houben Vastgoedservice, al sinds jaar en dag één van onze vaste gebiedsaannemers.

‘Dan zie je al snel winstpakkers’
Eerst brengen we de huidige werkwijze in kaart. Daarna kijken we hoe we het graag zouden willen. Volgens werkvoorbereider Jim Ummels van Houben Vastgoedservice zie je dan al snel winstpakkers. Jim: ‘Als de huur wordt opgezegd, maakt de opzichter van Woonpunt afspraken met de vertrekkende bewoner. Als er vervolgens werkzaamheden nodig zijn in de woning, ga ik samen met weer een andere opzichter opnieuw naar de woning. Dat zou gecombineerd kunnen worden. Scheelt tijd.’ Dat gaat Woonpunt dan ook zeker doen.

Verbeteren in het dna
Woonpunt kan van een aannemer veel leren als het gaat om slimmer werken. Een commercieel bedrijf moet immers voortdurend kijken of het werk slimmer en beter kan, anders verliest het zijn concurrerende positie. Het zit als het ware in hun dna, wat bij woningcorporaties nog lang niet het geval is. Een voorbeeld: afgelopen jaar maakte Houben op basis van een uitgebreide rittenregistratie inzichtelijk hoeveel tijd hun eigen monteurs op een dag heen en weer reden. Dat bleken behoorlijk veel ritten te zijn. Samen met Maastricht Bereikbaar wisten ze het aantal ritten van monteurs met de helft te verminderen. Directeur Bianca Houben van Houben Vastgoedservice: ‘Dat bereikten we door alle benodigde materialen in de woning te laten afleveren. Daardoor hoeven de monteurs niet meer naar de leveranciers te rijden. Daarnaast laten we onze werknemers zo dicht mogelijk bij huis hun klussen uitvoeren. En we laten monteurs carpoolen die op dezelfde plek werken.’ Dit bespaarde Houben dagelijks 211 ritten en zorgde voor maar liefst 1.590 minder gereden kilometers per dag.

‘Bij woonpunt is alles bespreekbaar’

Ervaringen van bewoners
Dat zijn flinke winstpakkers. Geen wonder dat Woonpunt Houben Vastgoedservice laat meedenken over het verbeteren van de werkwijze. Jim is optimistisch over de samenwerking: ‘Bij Woonpunt is alles bespreekbaar. We werken echt samen.’ Hij verwacht dat lijnen korter worden en dat er meer duidelijkheid komt over wat een huurder nu wel of niet mag laten zitten als hij de woning verlaat. Dat is ook goed voor de klanttevredenheid. En als dat je uitgangspunt is, dan moet je natuurlijk ook aan die klant zelf vragen hoe hij dit proces ervaart. Bewoners gaven aan dat ze het vooral belangrijk vinden dat ze goed geïnformeerd worden en dat er rekening met hen wordt gehouden. Nu moeten ze verschillende keren thuis blijven: voor de vooropname, bezichtiging door kandidaten en de eindopname. Dat is onprettig en daarom kijken we nu hoe we dat kunnen verbeteren. De kennismaking met de wijkbeheerder werd daarentegen zo positief ervaren dat we dit extra contactmoment juist willen behouden.

Resultaat behalen
Bianca: ‘Het is fijn te merken dat Woonpunt open staat voor een gesprek.’ Haar ervaring bij Houben is dat de beste ideeën van onderop komen. Als een medewerker een idee heeft voor een verbetering dan gaat Bianca daarover altijd in gesprek. Is het een verbetering waarmee resultaat geboekt kan worden? Dan kijken ze samen hoe ze het kunnen toepassen. Bianca: ‘Maar het begint ermee dat je hiervoor open staat.’ Precies wat nu bij Woonpunt gebeurt. Bianca en Jim zijn er dan ook van overtuigd dat ze samen met Woonpunt en de andere samenwerkingspartners de komende tijd mooie resultaten gaan behalen.