Een kleine woningvereniging
met grootse huurderservice

Als woningcorporatie staat een plezierig wooncomfort voor de huurders centraal. Tijdig en goed onderhoud hoort daar onlosmakelijk bij. Dat zorgt voor blije huurders!

Het proces van onderhoudsopdrachten schrijven, laten uitvoeren, controleren en adequaat problemen oplossen kostte echter veel tijd en energie. Dat kon beter volgen Wonen Wittem.

Gerard Houben – Ed Peeters – Bianca Sanders-Houben – Axel Zinken

Wonen Wittem is, als eerste woningcorporatie in Limburg die uitdaging aangegaan en met succes! Wonen Wittem, omringt door de heuvels van Zuid-Limburg, verhuurt ca 460 woningen en draagt de kernwaarden van haar organisatie met verve uit. Klant en resultaatgericht zijn 2 belangrijke pijlers. In hun uitspraak ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ vonden zij ketenpartner: Houben Vastgoedservice uit Maastricht.

Digitaal investeren
Beide partners, zowel Wonen Wittem als Houben Vastgoedservice, hebben geïnvesteerd in software, om zo hun beide digitale systemen aan elkaar te kunnen koppelen. Deze integratie zorgt voor een vlekkeloos proces van de onderhoudsopdrachten.

Snel, korte lijnen en adequaat
De huurders van Wonen Wittem bellen zoals zij gewend zijn het vertrouwde telefoonnummer van hun woningcorporatie of sturen een mailtje. Het telefoontje of mailbericht komt direct binnen bij de servicedesk van Houben Vastgoedservice in Maastricht. De huurder krijgt rechtstreeks een deskundige bouwkundige medewerker aan de lijn die hem/haar helpt.

Deze voert alle gegevens in het nieuwe digitale portaal in én gelijktijdig worden deze gegevens automatisch ook in het systeem van Wonen en het systeem van Houben Vastgoedservice opgenomen. Houben Vastgoedservice plant meteen de afspraak met de huurder en handelt vervolgens de onderhoudsopdrachten snel en adequaat af. Wonen Wittem kan 24/7 de voortgang volgen en is altijd op de hoogte van de actuele status van alle onderhoudsverzoeken.

Samenwerking Wonen Wittem en Houben Renovatie

Een investering met grote resultaten
Voor Wonen Wittem is dit een mooie stap vooruit in haar dienstverlening. De woningcorporatie behoudt aldus 24/7 het overzicht en is in staat het onderhoudsproces continu te monitoren. Voor de huurders betekent het ook winst door de rechtstreekse lijn met de aannemer. Hiermee heeft deze kleine, maar innovatieve woningcorporatie een forse efficiencyslag gemaakt die ook een positieve bijdrage levert aan de huurderstevredenheid.

Meer infomatie
Wonen Wittem
Dhr. Axel Zinken
a.zinken@wonenwittem.nl
www.wonenwittem.nl

Firma Houben
Mevr. Bianca Sanders-Houben
bianca@houbenrenovatie.nl
www.houbenrenovatie.nl