Op 13-12-21 hebben wij onze Raamovereenkomst met Wonen Wittem voor 3 jaar verlengd.
Bedankt Wonen Wittem voor het wederom in Houben duurzame renovatie gestelde vertrouwen!